• Menu đồng giá 49k tại Tasaki BBQ Vincom Quang Trung
Nhà hàng Tasaki BBQ - © 2016 by Thai Duong Company