MÓN ĂN ĐẶC SẮC
BÒ WAGYU HẢO HẠNG
SET NƯỚNG THỎA THÍCH
BÒ WAGYU NHÚNG LẨU
MỰC TƯƠI NGON
NƯỚNG YAKINIKU
LẨU KIM CHI THƠM NỒNG
SỐT CHẤM ĐẬM VỊ
RƯỢU NHẬT TINH TÚY

BBQ Concept
JAPAN Concept
ASIAN Concept
HOTPOT Concept
CHINA Concept
OTHER Concept