• Student Day thứ 5 hàng tuần - giảm giá 20%
TASAKI BBQ Miễn phí set lunh 4 người

Ưu đãi đặc biệt MIỄN PHÍ phần set lunch cho nhóm 4 người

Miễn phí phần set lunch khi khách hàng đi nhóm 4 người sử dụng 3 phần set lunch tại nhà hàng Tasaki BBQ. Chương trình áp dụng từ 15/11/2013 - 15/12/2013

Page 1 of 11
Nhà hàng Tasaki BBQ - © 2019 by Thai Duong Company