Thực đơn

  • Combo lễ hội mùa hè nhật bản

94792_body_ (14) 19247848_1346263538823163_2793521949478567153_n
ÁP DỤNG TẠI HỆ THỐNG TASAKI BBQ ÁP DỤNG TẠI TASAKI BBQ LÊ VĂN SỸ

 

Nhà hàng Tasaki BBQ - © 2017 by Thai Duong Company